Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Udbytte

 

Hvordan opgøres udlodning/udbytte pr. andel?

 

Udlodningen for et givet år baseres på udbytter og renter samt realiserede kursgevinster og -tab, beregnet i forhold til anskaffelsesværdien.

 

Udlodningen beregnes efter et regelsæt i Ligningslovens § 16C og angiver den minimumsudlodning, som foreningen er forpligtet til at gennemføre.

Alt afkastet behandles som aktieindkomst. Er den samlede udlodning negativ overføres den til fremførsel i senere års udlodning.

Udlodningsprocenten nedrundes til nærmeste 0,10 pct.

(Beregning af udlodning er ikke sammenligneligt med opgjort afkast.)

 


Du kan læse om geninvestering af udbytte her